สมาธิคือ สมาธิคือ


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
    • ดูรายละเอียด
  • ชื่อ-นามสกุล: อ๊อด BR
  • เบอร์ติดต่อ/โทรศัพท์มือถือ: 0985953696
  • ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ: ละหานทราย
  • ระบุจังหวัด: บุรีรัมย์

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: มกราคม 22, 2558, 05:09:36 PM เข้าชม 12644 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : บอร์ดสนทนา                


รายละเอียดประกาศสมาธิคือ
สมาธิขันธ์
•   สัมมาวาจา  (วาจาสัจจะ)
•   สัมมากัมมันต  (การทำที่ปราศจากตัวตน )
•   สัมมาอาชีว  (ดำรงชีวิตมั่นคง)
•   สัมมาวายามะ  (ดำเนินไปอย่างมั่นคง)
ประกอบด้วยองค์คุณ
1.   บริสุทโธ  (เพียว)         pure
2.   สมหิโต  (ชัดเจนมั่นคง)concentrate
3.   กัมนีโย  (ว่องไว)          active
          มีความเห็นคิดอย่างเพียวบริสุทธิ์ ก็ปรากฏความชัดเจนมั่นคง รู้ครบถ้วนในสิ่งสังขารนั้นว่องไว
          ดำเนินไปโดยวิถีทางบริขาร 7 ประการ
1.   สัมมาทิฏฐิ  (เห็นความสามัญ)
2.   สัมมาสังกัป (คิดโดยความสามัญ)
3.   สัมมาวาจา (วาจาสัจจะ)
4.   สัมมากัมมันตะ (การกระทำปราศจากตัวตน)
5.   สัมมาอาชีว (ดำรงชีวิตมั่นคง)
6.   สัมมาวายามะ (ดำเนินไปอย่างมั่นคง)
7.   สัมมาสติ (รู้กิจต่อหน้านั้น)
นี้คือสมาธิที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ที่เอามาแสดงมาบัญญัติ ในธรรมวินัยของพุทธศาสตร์
สมาธิ คือ ความคิดสะอาด บริสุทธิ์ ความรู้ก็สว่างขัดเจนมั่นคง  การกระทำกายวาจาใจก็ว่องไวครบถ้วนในสิ่งที่สังขารกันขึ้น
•   คิดสะอาดบริสุทธิ์  (เอาสิ่งที่เห็นต่อหน้ามาคิด)
•   รู้สว่างขัดเจนมั่นคง
•   กระทำว่องไวครบถ้วน
สติเป็นฐานของสมาธิ ฐานมีองค์รวมอยู่ 7 สัมมา เรียกว่าบริขาร 7
        นี้คือสมาธิที่ให้ตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในหน้าที่การงานนั้นได้บรรลุเป้าหมาย  นี้คือ เครื่องมือการทำหน้าที่ การทำหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม การทำหน้าที่ก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  ในการปฏิบัติธรรม หรือ ปฏิบัติหน้าที่
      ถ้าเป็นศิษย์ตถาคต ต้องทำอย่างอาจารย์ จึงชื่อว่าเคารพอาจารย์
สมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คือ สมาธินี้ คือ องค์คุณ 3 ดำเนินไปโดยบริขาร 7 บริสุทโธ สมาหิโต กัมนีโย =บริสุทธิ์ ชัดเจนมั่นคง ว่องไว = pure
Concentrate active รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นไปตามสวากขาตธรรมเห็นสิ่งนั้นได้ไม่ใช่เรื่องเวลา เรีอกมาดูได้พิสูตรได้นำมาปฏิบัติในหน้าที่การงานนั้นๆได้เป็นปัจจัยให้ปรากฏปัญญาในสิ่งที่สังขารกันขึ้น  นี้ คือ สมาธิที่สมบูรณ์ได้ทุกหน้าที่การงาน ทุกชั่นทุกวรรณะทุกฐาณะรูป


(ป.ล.อย่ามิจฉาทิฏฐิไปเอาจิตคิดนิ่งๆมาเป็นสมาธิอยู่เลยไม่ได้ผลหลอกครับเอามาทำอะไรไม่ได้ในหน้าที่การงาน ถ้าเราทำหน้าที่การงานไม่สำเร็จชีวิตจะดำรงค์อยู่อย่างไรครับ ลองเอาไปคิดดูซิครับ                                     พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์โลกทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อยู่อย่างสงบสันตินิพพาน)


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2558, 05:11:22 PM โดย admin »