ทางนี้ทางเดียว ทางนี้ทางเดียว


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
    • ดูรายละเอียด
  • ชื่อ-นามสกุล: อ๊อด BR
  • เบอร์ติดต่อ/โทรศัพท์มือถือ: 0985953696
  • ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ: ละหานทราย
  • ระบุจังหวัด: บุรีรัมย์

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2557, 04:38:34 PM เข้าชม 12158 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : บอร์ดสนทนา                


รายละเอียดประกาศ
ทางนี้ทางเดียว
 
เอกายโน ภิขเว มัคโค
   ทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อมนษย์คนเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพื่ออึดเดียว ฉะนั้นทางสายเดียว สำหรับคนเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงสิ่งเดียว
 
ชีวิตนี้มีไม่มาก ทำไม่ยาก ไม่ต้องอยากทำ
เห็นหลัก 4 มีวิธีการ 3 เป็นวิถีทาง 8
ทางไม่แคบทีละคนไมปนกัน
ดำเนินเป็นนิพพานไม่ผ่านใคร
นี่แหละทางสงบไมพบพาล
?       เริ่มต้นที่วิชชา 4 หรืออริยสัจ 4 จงเห็นให้ชัดเจน วิชชา 4 คือ
1.   ธรรมชาติของสิ่งนั้น
2.   กฏของธรรมชาตินั้น
3.   กิจของธรรมชาตินั้น
4.   ปรากฏการณ์ของธรรมชาตินั้น
1.   คืออะไร
2.   มาจากอะไร
3.   เพื่ออะไร
4.   วิธีการอย่างไร
1.   ทุกขอริยสัจ
2.   ทุกขสมุทัยอรืยสัจ
3.   ทุกขนิโรธอริยสัจ
4.   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
จงเห็นรู้สิ่งที่จะทำหน้าที่โดยหลักวิชชา 4 เสมอไปให้เป็นความสามัญ ก็จะมีวิธีการมาจากวิชชา 4 ปรากฏวิธีการ 3 คือ
1.   ศีล
2.   สมาธิ
3.   ปัญญา
วิธีการ 3 อย่างเป็นเครื่องมือทำหน้านั้นๆโดยมีศีลปะและเทคนิค โดยบริสุทธิ์ชัดเจนมั่นคงว่องไว รอบคอบคบถ้วน ก็จะปรากฏวิถีทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอริยสัจ มีองค์ 8 คือ
1.   เห็นความสามัญของทุกสิ่งทุกอย่าง
2.   คิดโดยความสามัญของสิงที่จะทำ
3.   วาจาสัจจะ
4.   การกระทำปราศจากตัว
5.   ดำรงชีวิตโดยความสามัญ
6.   ดำเนินไปโดยธรรม
7.   รู้เรื่องสิ่งที่ถูกรู้
8.   บริสุทธิ์ขัดเจนมั่นคงว่องไว
1.   สัมมาทิฏฐิ
2.   สัมมาสังกัปปะ
3.   สัมมาวาจา

หลักสูตรพุทธศาสตร์
1.   วิชาการ 4 (อริยสัจ) เป็นหลักวิชา
2.   วิธีการ 3 (ไตรสิกขา) เป็นเครื่องมือ
3.   ปฏิบัติการ 8 (อริยมรรค) เป็นปฏิบัติการ
4.   ปรากฏการณ์ เป็นมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
วิชาการชัดเจน คือ
1.   เห็นคุณสมบัติ  ธรรมชาติ
2.   เห็นขบวนการปรากฏ  ธรรมชาติ
3.   เห็นกิจ ธรรมชาติ
4.   เห็นวิธีการจะปฏิบัติ ตามธรรมชาติ
วิธีการปรากฏ คือ
1.   มีศีล (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัป)
2.   มีสมาธิ (บริสุทโธ สมาหิโต กัมนีโย)
3.   มีปัญญา (รู้ครบถ้วนในสิ่งที่สังกันขึ้น)
ปฏิบัติการโดยวิถีทาง 8 คือ
1.   เห็นความสามัญ (สัมมาทิฏฐิ)
2.   คิดโดยความสามัญ (สัมมาสังกัป)
3.   วาจาสัจจะ (สัมมาวาจา)
4.   มีการกระทำเพรียวที่ปราศจากผู้กระทำ (สัมมากัมมันตะ)
5.   ดำรงชีวิตอย่างปกติ (สัมมาอาชีวะ)
6.   ดำเนินไปโดยความมั่นคง (สัมมาวายามะ)
7.   รู้กิจต่อหน้า (สัมมาสติ)
8.   บริสุทธิ ชัดเจนมั่นคง ว่องไวทันเวลา (สัมมาสมาธิ)
ความคิดสะอาด ความรู้สว่าง ทำกิจอย่างสงบสันติ ปรากฏ มรรค ผล นิพพาน 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 29, 2557, 05:42:48 PM โดย admin »