หมวดเมนูหลัก => บอร์ดสนทนา => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2559, 07:56:19 AM

หัวข้อ: มาฆบูชา
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2559, 07:56:19 AM
(http://upic.me/i/lg/d1l5n.jpg)

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
               เป็นวันประชุมพระอริยสงฆ์ เรื่องจตุราอริยสัจ คือ ประชุมหลักวิชชา 4 อริยสัจ 4 ให้ภิกษุสงฆ์ไปประกาศพรหมจรรย์ ในหลักวิชชา 4อริยสัจ 4 จรน 3 ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติ 8 อริยมรรคมีองค์ 8 เริ่มต้นก็งาม เนื้อหาก็บริสุทธิ์บริบรูณ์ด้วยความงาม  สิ้นสุดโดยความสมบูรณ์โดยความงาม
              ชาวพุทธจงตะหนักให้จงดี ในโอวาทปาติโมกข์ จึงชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้า
•   อริยสัจ 4 เป็นหลักวิชชา
•   ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นวิธีการ
•   อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นปฏิบัติการ
จาก โทร 092 442 9050