หมวดเมนูหลัก => บอร์ดสนทนา => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 25, 2558, 06:22:10 PM

หัวข้อ: ปัญญา คือ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 25, 2558, 06:22:10 PM
(http://upic.me/i/95/untitled-20.jpg)
ปัญญา คือ
ปัญญาขันธ์ มี 2

1.   สัมมาสติ ( รู้กิจต่อหน้า)
2.   สัมมาสมาธิ  (บริสุทโธ สมาหิโต กัมนีโย –บริสุทธิ์ ชัดเจนมั่นคง ว่องไว)
           ปัญญา คือ รู้ครบถ้วนในสิ่งที่สังขารกันขึ้นในการทำหน้าที่นั้นๆ สติเป็น สันทิฏฐิโก เป็นสิ่งที่ถูกเห็น สมาธิเป็นคุณสมบัติของผู้เห็น สังขตธรรมกันขึ้นเป็นองค์แห่งปัญญา  เห็นรู้สิ่งที่สังขารกันขึ้นอย่างครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์  นี้คือปัญญาที่ทำหน้าที่อย่างปราศจากทุกข์ ทำหน้าที่อย่างสงบสันตินิพพาน
         ศีล สมาธิ ปัญญา ในธรรมวินัยของพุทธศาสตร์นี้ เป็นเครื่องมือทำหน้าที่เข้าสู่วิถีทางอริยมรรคาปฏิปทาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ในองค์ สัมมา 8 ประการ
         จะมี ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ต้องเห็นรู้วิชา 4 (อริยสัจ 4)หรือความจริงของสิ่งที่สังขารกันขึ้น อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ก็จะมี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นองค์รวม เข้าสู่ปฏิบัติการโดยอริยมรรคาปฏิปทาอริยสัจ
         นี้หลักสูตรพุทธศาสตร์ คือ
•   อริสัจ 4 (เป็นวิชาการ)
•   ศีล สมาธิ ปัญญา (เป็นวิธีการ)
•   นิโรธคามินีมรรคาปฏิปทาอริยสัจ (เป็นวิถีทางปฏิบัติการ)
            ท่านทั้งหลายจงพิจารนาให้ท่องแท้ก็ปรากฏผลในหน้าที่การงานนั้นอย่างเที่ยงตรง ตามพระพุทธองค์ได้บัญญัติได้แสดงไว้
            นี้คือ จิตที่สะอาด ใจสว่าง ชีวิตสงบ สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ปราศจากโรคทางใจ ปราศจากโรคทางกาย  ไม่เจ็บ ไม่จน ไม่ตาย มีแต่ธรรมชาติล้วนๆดำเนินไปเท่านั้น (สิทธิธัมมา ปวัตตันติ)