หมวดเมนูหลัก => บอร์ดสนทนา => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 08, 2558, 06:03:40 PM

หัวข้อ: จดหมายถึงผู้สูงอายุ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 08, 2558, 06:03:40 PM
(http://upic.me/i/lj/dvo10.jpg)
จดหมายถึงผู้มีอายุมากทั้งหลาย
           เมื่อเราแก่แล้วจงทำตัวเป็นผู้ที่มีภาระน้อยที่สุดสำหรับลูกหลานและคนใกล้ชิด ก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตบั่นปลาย ไม่ต้องไปรับอาสาใครเขาหลอก ไม่ต้องทำตนเป็นผู้มีจิตอาสาหลอกครับหมดเวลาแล้ว ไม่ต้องไปแสวงบุญที่ไม่รู้จักจะไปหาบุญที่ไม่มีเสียอีก บุญคืออะไรรู้หรือเปล่า บุญที่เขาใจกันอยู่ บุญทำให้สวย บุญทำให้รวย บุญทำให้โชกดี นั้นเป็นความเข้าใจผิดที่บุคลากรศาสนาบอกไว้โดยความมุสาที่ไม่มีเจตนาโดยมีอวิชา  บุญที่แท้จริงคือ ความ บริสุทธิ์สะอาด ต้องสะอาดทั้งความดี สะอาดทั้งความชั่ว  อาบน้ำหอมก็เปื้อน อาบน้ำเหม็นก็เปื้อนเช่นเดียวกันไม่ต่างกัน  จงมาทำความสะอาดกายและใจ ไม่หลงใหลความดี ไม่เกียดความชั่ว จงมีความสะอาด ก็จะสว่าง เกิดความสงบ นี่และบุญแน่ๆได้ผลเดียวนี้ได้ผลชาตินี้ และ เป็นปัจจัยชาติหน้าทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น สว่างมากขึ้น มีศีลปในการใช้ชีวิตได้ดีอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ มีความสงบสันตินิพพาน
 
วัยมัชฌิมาสร้างงานไว้ทำตอนวัยสูงอายุดีกว่า
หาเงินไว้กินตอนแก่แล้วไม่ทำงาน
           ชีวิตคืออะไร การมีชีวิตควรจะต้องทำหน้าที่ เพื่อการมีชีวิตในการดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆวัยของชีวิต วัยประถม วัยมัชฌิมา วัยชรา โดยความงามที่ได้ทำหน้าที่ในเพื่อนมนุษย์ญาติมิตรครอบครัวเพื่อนร่วมงาน หน้าที่การงานทำให้เราสร้างพัฒนาการให้กับสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองปัจจัยทั้งหลาย ไม่ถูกปัจจัยทั้งหลายกระทำให้แปลผัน  การทำงานทำให้มนุษย์มีศักดิศรี ทำให้มนุษย์มีความศักย์ภาพอิสรภาพ ทำให้มนุษย์มีประโยชน์อยู่อย่างมีประโยชน์ ชีวิตมั่นคงสันติสุขสงบเยนนิพพาน ไม่ถูกพันธนาการของการดูแลของลูกหลาน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อวัยมัชฌิมา จะมาเตรียมยุดงานเมื่อชราลง การที่ไม่ทำงานมีความสุขจริงหรือ ถ้ามีความสุขทำไม่ไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่เล่าการที่ไม่ทำงานไม่เคยให้ความสุขแก่ใครถาวรเลย จงมาสร้างงานไว้ทำตอนชราไม่ดีกว่าหรือจะได้มีความสงบสันติตลอดทั้งชีวิต
       โดยใช้หลัก 4 ให้ชัดเจนในการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งหลาย ก็จะมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องมือทำหน้าที่การงานนั้นๆได้อย่างบริสุทธิบริบูรณ์ มีประสิทธิภาพปรากฏประสิทธิผลในการวางระบบไห้กับชีวิตทุกๆคั่นตอนของชีวิต
       จงมาตรัสรู้อริยสัจ 4 ในการงานให้จงได้ อริยสัจ 4 เป็นวิชชาที่ทำให้หน้าที่การงานปราศจากปัญหา อริยสัจ 4 เป็นวิชชาที่บอกความจริงของปัจจัยนั้นๆ อริยสัจ 4 ทำให้เห็นความสามัญของปัจจัยนั้นๆ อริยสัจ 4 ทำให้มนุษย์ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา
    คุณสมบัติของอริยสัจ 4 คือ
1.   ทนต่อการพิสูจน์
2.   ดำรงอยู่โดยไม่อาศัยปัจจัย
3.   มีกิจต่อสังขารทรั้งหลาย(สังขารคือการสังเคราะห์)
4.   มีความสงบสันติ(วิมุต)ที่เรียกมาดูได้